آداب و رسوم عید نوروز در اردبیل

مراسم ها و سنت های بسیار زیبا و پسندیده ی عید نوروز هم یکی از این آداب و رسوم می باشد که گذشت زمان و به موازات آن پیچیده شدن شیوه ی زندگی و توسعه ی شهر نشینی روز به روز آن ها را کم رنگ تر کرده و یا بعضی مراسم را که از تقلیدها و بدعت ها سرچشمه می گیرند جایگزین آن ها می کنند.

همه ی میانسالان ساکن در دیار باستانی اردبیل هنوز به یاد دارند که تا حدود ۴۰ دهه قبل در روزهای پایانی اسفند ماه عطر دل انگیزی کوچه و بازار این سرزمین کهن و افسانه ای را فرا می گرفت و خبر از رسیدن روزهای بسیار زیبا ، خاطره انگیز و شادی را می داد.

آن زمان ها در طول سال با ورق زدن تقویم مناسبت ها را رصد می کردیم و از چندین روز قبل برای فرا رسیدن نوروز باستانی لحظه شماری می کردیم تا در دنیای کودکانه ی خویش آرامش و زیبایی زندگانی را در کنار مادر بزرگان ، پدر بزرگان و یا والدین خودمان به معنی واقعی تجربه کنیم.

با گذشت چندین سال از آن دوران هنوز نیز خاطرات شیرین و فراموش نشدنی از شنیدن قصه های مادر بزرگ در شب یلدا ، پریدن از روی آتش در چهارشنبه سوری و چیدن سفره ی هفت سین و شروع دید و بازدید ها در عید باستانی نوروز را درذهن خویش داریم .